سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی تدین – شرکت بهراد
اکرم شاهقلیان – شرکت بهراد
مرجان یاراحمدی – شرکت برق منطقه ای باختر

چکیده:

در پست های فوق توزیع و انتقال با توجه به احداث در زمین های وسیع و با ساختمان های اداری بزرگ و با عنایت به دلایل مختلف فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی، مصرف برق به مراتب بیش از مقدار استاندارد و نیاز واقعی یک واحد ساختمانی است. در این تحقیق با شیوه ای جدید و با استفاده از الگوریتم ژنی سهم مص ارف مختلف از مص ارف داخلی پست تعیین شده و با تعریف استانداردهای لازم، مقادیر دقیقی برای حداکثر مصرف در ما ههای مختلف تعیین شده و پتانسیل کاهش مصرف انرژی تخمین زده شده است. نتایج پیاده سازی روش پیشنهادی بر روی پست های فوق توزیع و انتقال شرکت برق منطقه ای باختر نشان دهنده توانمندی های روش مزبور است.