سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی پناه – گروه نفت وگاز دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی محبی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجتبی صفدریان – شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

چکیده:

تعیین چاه جدید درمخزن مسئله پیچیده ای است که علاوه برخواص مخزن و سیال آن به خصوصیات تجهیزات سرچاهی و معیارهای اقتصادی بستگی دارد روشهای متعددی برای این مسئله پیشنهاد شده است که در میان آنها بهینه سازی به روش مستقیم با استفاده از شبیه ساز به عنوان تابع ارزیابی گرچه دقیق است ولی بهعلت تعداد زیاد شبیه سازی لازم عملی نیست دراین مطالعه یک تکنیک بهینه سازی براساس الگوریتم ژنتیک ارائه شده است عملکرد این روش برای تعیین مکان یک چاه بصورت جامع مورد مطالعه قرارگرفت و مشاهده شد تعداد شبیه سازی لازم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است کاهش تعداد شبیه سازی باعث کاهش زمان محاسباتی شد همچنین مشاهده شد که این روش بهینه سازی به علت طبیعت تصادفی خود قادر است تا از همگرایی به بهینه محلی جلوگیری کند ارزش خالص حال به عنوان تابع هدف برای بهینه سازی انتخاب شد و هزینه ها در طول دوره مدنظر قرارگرفت.