سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا رنجبر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سهیلا کرباسی – دانشگاه گلستان
سعید مظفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

بطور کلی ژنتیک همه جنبه های جامعه انسانی را کم و بیش تحت تاثیر قرار داده است و نحوه زندگی یادگرفتن کارکردن را دگرگون کرده است این مقاله دررابطه با تاثیر الگوریتم ژنتیک و فناوری اطلاعات برمدیریت فشرده سازی تصاویر فرکتالی می باشد و سعی می کند نوآوریهای مهم و حتی الامکان تغییرات درسطوح مختلف تصاویر را بررسی کرده و درباره شیوه های ممکن سازگاری میان اجزای مختلف تصاویر فرکتالی بحث کند برای پی بردن به این تغییرات ابتدا به بیان توضیحاتی راجع به چگونگی تصاویر فرکتالی پرداخته و سپس بطور مختصر به بررسی جهت گیری های احتمالی توسط الگوریتم ژنتیک می پردازیم درپایان نیز از طریق ترکیب عناصر تشکیل دهنده مدیریت تصاویر فرکتالی سعی می کنیم دستاوردهای اساسی را که فناوری اطلاعات توسط الگوریتم ژنتیک برشیوه های فشرده سازی فرکتالی به کار می رود را پیش بینی کنیم.