سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعمیدالدین موسوی – آموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
محسن کتابی –

چکیده:

خواص دی الکتریکی سیستم عایقی ترانسفورماتور قدرت در طول عملکرد آن تغییر می کند به همین خاط باید برروی این ترانسفورماتورها اندازه گیری هایی برای تشخیص وضعیت پیری عایقی آن انجام گیرد امروزه آزمایشهایی که به منظور شناسایی وضعیت عایق کاغذ – روغن ترانسفورماتورها به کارمیروند دردوحوزه فرکانسو زمان انجام می گیرند این مقاله رابطهبین آزمایشهای حوزه زمان و فرکانس را بررسی کرده و نشان میدهد که این دو آزمایش دارای همبستگی خوبی هستند به همین منظور با استفاده از روش آزمایش جریان پلاریزاسیون و دپلاریزاسیون PDC که یک آزمایش درحوزه زمان است و تخمین پارامترهای مدل عایقی به روش الگوریتم ژنتیک درنظر دارد منحنی ضریب تلفات عایقی tan برحسب فرکانس را بدست آورد.