سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین عروجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
امید بزرگ حداد – استادیار دانشگاه تهران
الهه فلاح مهدی پور – دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب

چکیده:

امروزه استفاده از روشها و ابزارهای مدیریت پروژه درتحقق اهداف بسیاری از سازمان ها و شرکت ها امری ضروری است با توجه به اینکه زمان بندی پروژه یک یاز ارکان اصلی مدیریت پروژه است لذا توجه به این رکن جهت نیل به اهداف امری اجتناب ناپذیر است درمساله زمان بندی پروژه با منابع محدود RCPSP هدف یافتن توالی مناسبی برای انجام فعالیت های یک پروژه می باشد به این منظور بایستی محدودیت های تقدم و تاخر شبکه پروژه و انواع مختلف محدودیت های منبعی به طور همزمان با هدف کاهش زمان ارضا شود دراین مقاله رویکردی براساس الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه SFLA برای حل مساله RCPSP ارایه شده است به این منظور یک مثال پایه که کارایی سایرالگوریتم های فراکاوشی درآن مورد بررسی قرارگرفته انتخاب شده است.