سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا ابولی – کارشناس ارشد-دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت- بیرجند
ارسلان نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت- بیر
مرتضی قایدی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت- بیر
حمید فلقی – استادیار – دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت- بیرجند

چکیده:

مسأله ی توزیع اقتصادی بار میان واحدهای نیروگاهی به صورت یک مسأله ی بهینه سازی غیرخطی با متغیرهای پیوسته فرمول بندی می شود. هدف اصلی در این مسأله، برنامه ریزی بهینه ی تولید توان در واحدهای نیروگاهی با کمترین هزینه توسط مجموع واحدها می باشد، به طوری که قیود مساوی و نامساوی شامل تقاضای بار و حدود توان تولیدی واحدها رعایت گردد. در این مقاله، روشی کار ا مبتنی بر ویرایش جدیدی از الگوریتم توسعه یافته ی اجتماع ذرات، جهت حل مسأله ی بهینه سازی توزیع اقتصادی بار میان نیروگاه ها با در نظر گرفتن توابع هزینه ناصاف ارائه شده است که قابلیت بالایی در ارائه ی پاسخ بهینه در مدت زمان مناسب می باشد . روش پیشنهادی توزیع اقتصادی بار روی سیستم های ۳ و ۱۳ واحدی اجرا شده است. نتایج حاصل از آن بیانگر کارایی بالای الگوریتم پیشنهادی در ارائه ی جواب های بهینه نسبت به اکثر روش های موجود در این زمینه است.