سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نژاد نادری – دانشجوی دکتری عمران یازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود رضا حسامی کرمانی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید سعید هاشمی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

با توجه به محدود بودن منابع آب سطحی و ظرفیت مخازن سدها، مدیریت علمی و ارائه ی سیاست بهره برداری بهینه از این مخازن، امری لازم وحیاتی در جهت برآورده کردن احتیاجات آبی منطقه ی نیاز می باشد. مورد مطالعه ی این مقاله، سد کلان، واقع در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر ملایر و از جمله سدهای در حال ساخت استان همدان، با هدف تامین آب شرب و کشاورزی می باشد. با توجه به فراگیرشدن روز افزون روش های بهینه سازی مبتنی بر سیستم های بیولوژیکی و تصادفی و البته کارایی بالای این روش ها در حل این نوع مسائل پیچیده، از الگوریتم جامعه پرندگان جهت ارائه ی سیاست بهینه ی بهره برداری از سد مورد مطالعه استفاده شده است. معیار تعیین سطح عملکرد الگوریتم بهینه ساز در شرایط مختلف مورد بررسی، کمینه کردن مجموع مربعات اختلافات خروجی مخزن و نیاز آبی پایین دست در هر دوره، بوده است. نتیجه ی بهینه سازی انجام گرفته، رسیدن به ضرایب بهینه ی برداشت از حجم مخزن در هر دوره و سیاست بهره برداری بهینه از مخزن این سد بوده است.