سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

موید محسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمود جورابیان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن براتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عباس دامن افشان – شرکت برق منطقه ای خوزستان

چکیده:

دراین مقاله یکی ازروشهای مدیریت تراکم در بازار برق هیبرید که ترکیبی از بازار برق POOL و قرار دادهای دو طرفه می باشد بکار برده شده است برای حل مسئله تراکم در شبکه از یکی از مهمترین روشهای بهینه سازی با استفاده از تکنیک بندرز استفاده شده است الگوریتم بندرز در واقع مسئله اصلی را به دو مسئله اصلی و فرعی تقسیم می کند بطوریکه مساله اصلی مربوط به بخش اقتصادی می شود و دربرگیرنده هیچ موردی از شبکه نمی باشد و مساله فرعی به حل شبکه و بررسی صحت و درستی شرایط مورد نظر می پردازد و این یکی از اهداف کاربرد این الگوریتم نسبت به روشهای دیگر است الگوریتم بندرز برروی یک شبکه استاندارد IEEE 24 باسه تست شده از نرم افزار MATLAB جهت پیاده سازی الگوریتم بکار برده شده است.