سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
سعید کیا – کارشناس ارشد مهندسی سازه

چکیده:

مخازن بتنی یکی از سازه های مهم درنگهداری سیالات به منظور ذخیره سازی واستفاده درشبکه های آب شرب می باشد این مخازن مستطیلی معمولا دارای اشکال ثابتی بوده و با توجه به میزان دبی ورودی شرایط زمین ساختگاه نوع بار استاتیکی و دینامیکی طراحی و محاسبه می گردند دراین تحقیق براساس آنالیزهای انجام شده درابتدا المان های جداره های مخزن تیپ شده و سپس میزان دامنه ضخامت پوسته و سطح مقطع میلگرد مصرفی حداقل و حداکثر درهریک از المان ها براساس میزان تنش حداکثری مشخص شده اند درمرحله بعد برپایه آنالیز مخزن و به کمک الگوریتم رابطه PARIS اطلاعات مربوطه با کد الگوریتم اجتماع ذرات PSO که یک الگوریتم جستجوی اجتماعی می باشد ترکیب شده تام یزان ضخامت بهینه مقاطع المان هی پوسته مخزن به همراه میزان بهینه سطح مقطع میلگردها مصرفی مشخص شوند.