سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرهام ارجمند – عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
محمدرضا یزدان پناه –

چکیده:

با بررسی های انجام شده و مقایسه کارتهای هوشمند درزمینه ریزپرداختهای الکترونیکی کارت های مایفرکلاسیک ۱K یک کارت مناسب جهت استفاده درریزپرداخته ها می باشد زیرا این کارت هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ زیرساخت مناسبترین نوع بین کارته ای موجود استو ۸۰ درصد کشورهای استفاده کننده برای ریزپرداخته ای خود از این کارت ها استفاده می کنند از طرفی یکی از مهمترین مسائل مربوط به کارتهای هوشمند امنیت آنها است استفاده از الگوریتم رمزنگاری مناسب جهت تراکنشهای داده برروی کارت و یا انتقال آنها از طریق یک محیط ناامن از مسائلی است که باید درکاربردهای مختلف کارت هوشمنددر نظر گرفته شوند دراین مقاله بهترین روش جهت پیاده سازی امنیت در کارتهای هوشمند بدون تماسی ارایه می شود و از آنجایی که پرکاربردترین کارتهای مایفر از نوع Mifare classic 1k است از این رو با تغییر الگوریتمهای رمزنگاری و استفاده از زمان های مازاد درتراکنش ها به افزایش ایمنی این نوع کارت ها پرداخته شده است.