مقاله کاربرد الگوریتم کاوش باکتری دینامیکی تطبیقی برای پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن تاثیر نقطه شیر و توان بادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: کاربرد الگوریتم کاوش باکتری دینامیکی تطبیقی برای پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن تاثیر نقطه شیر و توان بادی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوریتم کاوش باکتری دینامیکی تطبیقی (DABFA)
مقاله مساله پخش بار اقتصادی (ED)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضلان احسان
جناب آقای / سرکار خانم: جورابیان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به ارائه الگوریتم کاوش باکتری دینامیکی تطبیقی (DABFA) برای حل مساله پخش بار اقتصادی (ED) با در نظر گرفتن تاثیر نقطه شیر و تلفات توان می پردازد. به علاوه توان باد نیز در فرمول سازی مساله در نظر گرفته شده است. منابع انرژی تجدید پذیر و به خصوص انرژی بادی، اخیرا به علت ملاحظات محیطی و اقتصادی گوناگون جلب توجه زیادی نموده اند. الگوریتم (DFA) اولیه، روش بهینه سازی تکاملی اخیرا پیشرفت یافته ای است که با الگوگیری از رفتار کاوشی باکتری Escherichia coli به دست آمده است. روش BFA ابتدایی به طرز موفقیت آمیزی برای حل مسائل بهینه سازی کوچک اجرا شده است، با این وصف، این روش مشخصه همگرایی ضعیفی برای مسائل مقید بزرگتر نشان می دهد. برای حل مشکل پیچیدگی و بعد زیاد فضای جستجوی مساله، اصلاحاتی لازم برای بهبود عملکرد الگوریتم معرفی شده اند. گام پایه ای به گونه ای تنظیم شده که رفتار دینامیکی غیر خطی داشته باشد تا بین جستجوی عمومی و محلی تعادل برقرار شود. معیار توقف روش BFA ابتدایی نیز اصلاح شده تا به صورت تطبیقی وابسته به پیشرفت حل مساله باشد، به جای این که توقف مساله وابسته به ماکزیمم تعیین شده تعداد تکرارها باشد. الگوریتم پیشنهادی با استفاده از تعدادی سیستم تست صحه گذاری شده است. نتایج به دست آمده با نتایج سایر الگوریتم های اعمال شده برای حل مساله با در نظر گرفتن اثر نقطه شیر و تلفات توان همراه با توان بادی مقایسه شده اند.