مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در پیش بینی ورشکستگی و مقایسه آن با مدل Z آلتمن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۹۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد الگوریتم ژنتیک در پیش بینی ورشکستگی و مقایسه آن با مدل Z آلتمن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوریتم ژنتیک
مقاله مدل Z آلتمن
مقاله ورشکستگی
مقاله پیش بینی ورشکستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزیان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جاوید داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: نجم الدینی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوع های اصلی طبقه بندی ورشکستگی شرکت ها است. سرمایه گذاران، مالکان، مدیران، اعتباردهندگان و موسسات دولتی علاقه مند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند؛ زیرا در صورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آن ها تحمیل می شود. امروزه مدل های مختلفی برای پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش درصدد پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های Z آلتمن و الگوریتم ژنتیک است. نمونه تحت بررسی شامل ۳۶ شرکت ورشکسته و ۳۶ شرکت غیرورشکسته طی دوره مالی ۵ ساله ۸۴ – ۸۸ است. متغیرهای نهایی مورد استفاده در مدل الگوریتم ژنتیک و مدل Z آلتمن ۵ متغیر است که شامل نسبت های مالی است. در نهایت نتایج این ۲ مدل با هم مقایسه شده است. مدل الگوریتم ژنتیک توانست به طور میانگین در یک سال و دو سال قبل از سال مبنا به ترتیب دقتی معادل ۹۰ و ۹۱٫۵ درصد داشته باشد و مدل Z آلتمن دقتی معادل ۸۳٫۳۲ و ۸۳٫۳۲ درصد دارد با توجه به نتایج مدل الگوریتم ژنتیک دقت بیشتری در پیش بینی ورشکستگی دارد؛ در نتیجه ابزار مناسب تری برای پیش بینی محسوب می شود.