مقاله کاربرد الگوریتم تفریق طیفی ارتقا یافته به منظور کاهش نویز به همراه بررسی تعداد کانال ها در پردازشگر سیگنال گفتاری سیستم کاشت حلزون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۶۶۷ تا ۱۶۷۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد الگوریتم تفریق طیفی ارتقا یافته به منظور کاهش نویز به همراه بررسی تعداد کانال ها در پردازشگر سیگنال گفتاری سیستم کاشت حلزون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم کاشت حلزون
مقاله الگوریتم تفریق طیفی ارتقا یافته
مقاله کاهش نویز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری لقا مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: کرمانی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کاشت حلزون شنوائی به عنوان یکی از موثر ترین روشها برای بازگرداندن درجه ای از شنوایی افراد مبتلا به کاهش شنوایی عمیق شناخته شده است. استراتژی های بهبود گفتار نقش بسیار مهمی را در بهینه سازی کاشت حلزون ایفا می کنند. در این مقاله، یک الگوریتم کاهش نویز برای کاشت حلزون ارائه شده است.
روش ها: به منظور بهبود عملکرد کاشت حلزون در محیط های نویزی، یک الگوریتم کاهش نویز برای این سیستم ارائه شده است که شامل تفریق طیفی با استفاده از طبقه بندی بین غالب بودن گفتار و یا نویز در هر کانال می باشد. در طبقه بندی پیشنهادی از انحراف معیار طیف سیگنال مشاهده در هر کانال استفاده می گردد. عملکرد الگوریتم کاهش نویز پیشنهادی از طریق ارزیابی عینی توسط نسبت سیگنال به نویز (Signal-to-noise ratio یا SNR) قطعه ای با استفاده از جملات دادگان Noisy92 که توسط نویز همهمه، اتومبیل و قطار در SNR 0 تا ۲۰ دسی بل مخدوش گردیده بودند و مشاهده طیف سیگنال و همچنین آزمون ذهنی توسط ۱۵ شنونده با شنوایی طبیعی با استفاده از شبیه ساز کاشت حلزون در کلینیک شنوایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مهر ماه سال ۱۳۹۱ انجام گرفت. به منظور بررسی تاثیر کانال ها بر روی درصد بازشناسی گفتار، از فیلتر بانک های ۶، ۸ و ۱۶ کاناله استفاده گردید.
یافته ها: در تمام SNR ها، توسط الگوریتم پیشنهادی افزایش درکی در حدود ۴۵ درصد مشاهده شد.
نتیجه گیری: بر اساس ارزیابی های انجام شده، روش پیشنهادی موجب کاهش نویز سیگنال گفتاری می گردد.