سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحر بخشیان – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا کریمی نیا – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پیل سوختی میکروبی یک تکنولوژی نوین جهت تولید الکتریسیته و تصفیه پساب به طور همزمان، از طریق اکسیداسیون مواد آلی توسط متابولیسم میکروبی می باشد. پیل سوختی میکروبی- آنزیمی یک راه حل ارزان قیمیت جهت کاربرد کاتالیست های تجدیدپذیر به جای کاتالیست های فلزی گران قیمت به عنوان الکترود کاتد می باشد. آنزیم لاکاز یک اکسیداز حاوی چند اتم مسمی باشد که به عنوان کاتالیست در واکنشکاهش اکسیژن به آب به کار برده می شود. تثبیت آنزیم یکروش مفید جهت غلبه بر مشکل طول عمر کوتاه آنزیم می باشد در این مطالعه، آنزیم لاکاز توسط گلوتارآلدهید بر روی چیتوسان از طریق پیوند کووالانسی تثبیت شد و سپس بر روی الکترود گرافیتی پوشش داده شده با پلی متیلن بلو به روش الکتروپلیمریزاسیون، نشانده شد. تاثیر الکترود آنزیمی به عنوان کاتد بر روی عملکرد پیل سوختی میکروبی بدون حضور ماده واسطه بررسی شد. توان خروجی از پیل با استفاده از الکترود آنزیمی نسبت به الکترود گرافیتی به میزان دو برابر افزایش یافت. به علاوه حضور آنزیم باعثکاهشافت پتانسیل اکتیواسیون پیل شد.