سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مونا عین القضاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحیکاربردی دانشگاه صنعتی شریف
مهدی بستان شیرین – دانشجوی دکتری طراحی کاربردی
احمد عاصم پور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف از این پژوهش ارائه یک روش سریع جهت بدست آوردن یک حدس اولیه مناسب با استفاده از المان محدود معکوس در زمینه جابجایی محوری جک ها، طول اولیه لوله و فشار سیال در فرآیند هیدرو فرمینگ لوله است. روش تاکردن ۱ که در اینجا به کار گرفته شده است، بر اساس تئوری کلی تغییر شکل پلاستیک استوار است. این راه حل به محاسبه تمامی مولفه های کرنش می پردازد. با استفاده از نمودار حد شکل دهی ۲ و کرنش های محاسبه می توان پتانسیل فرآیند برای چروک خوردگی و یا پارگی را برآورد کرد. نتایج محاسبات برای فرآیند بالج کروی با نتایج تجربی موجود و نتایج حاصل از نرم افزار های تجاری موجود مقایسه گردیده اند