سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهدی صدیق – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سیاستگذاریهای جهانی در زمینه مدیریت انرژی نشان میدهد پیلهای سوختی نقش مهمی در فرآیند به کارگیری انرژیهای جایگزین سوختهای فسیلی خواهند داشت. در کشور ما نیز این حرکت دنبال خواهد شد و البته تاکنون تلاشهای ارزندهای نیز در این راستا صورت پذیرفته است. لیکن در مرحله اول، مسأله ورود به بازار با توجه به لزوم سرمایههای هنگفت اولیه و مقاومتهای اجتماعی مشکلی است که در راه صنعتی شدن این فنآوری وجود دارد. در این نوشتار راهکاری برای تسهیل در عبور از این مرحله پیشنهاد شده است که با اقتضای صنعت برق کشور همخوانی دارد. سرانجام با برآورد هزینه تهیه آن، معیاری برای تحلیل اقتصادی آن ارائه شده است.