مقاله کاربرد اقتصادسنجی فضایی در بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای عضو اکو: رهیافت داده های تابلویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۴۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: کاربرد اقتصادسنجی فضایی در بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای عضو اکو: رهیافت داده های تابلویی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصادسنجی فضایی
مقاله صادرات محصولات کشاورزی
مقاله کشورهای حوزه اکو
مقاله روش ایستا و پویا
مقاله داده های تابلویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی علمدارلو حامد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: شمشادی کتایون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس تئوری های تجارت، همگرایی اقتصادی باعث افزایش تجارت و درآمد بین کشورهای عضو می شود.
این مقاله، سعی دارد تا عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای حوزه اکو را با استفاده از اقتصادسنجی فضایی مورد آزمون قرار دهد. برای این منظور از آمار صادرات کشورهای عضو اکو در قالب داده هایی تابلویی در فاصله سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۸ استفاده شده است. معادله صادرات کشاورزی با استفاده از روش ایستا (اثرات ثابت و تصادفی) و پویا (گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در داده های تابلویی و در دو حالت اقتصادسنجی معمولی و فضایی تخمین زده شده است.
نتایج مدل تخمین زده نشان از وجود همبستگی فضایی بین کشورها بوده و از این رو، استفاده از این نوع تخمین توجیه پذیر است. از طرف دیگر، متغیرهای تولید ناخالص ملی، نرخ ارز و مجاورت کشورها بر روی صادرات محصولات کشاورزی اثر مثبت و جمعیت کشورها اثر منفی بر روی آن دارد. در مقاله پیشنهاد می گردد که در تخمین این معادلات می باید مجاورت بین کشورها را در نظر گرفت و با افزایش در نرخ ارز و تولید ناخالص ملی، مبانی لازم در جهت افزایش صادرات را فراهم آورد و از طرف دیگر، سیاست های کنترل جمعیت نیز اعمال گردد.