سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ناصر صنوبر – استادیار دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز
وحید سعید نهایی – عضو هیئت علمی دانشگاه ، گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه تبریز
مهسا محمدنامدار – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، گروه اقتصاد،

چکیده:

زمان یکی از شاخص های کلیدی در فرآیند پروژه ها می باشد. در طول زمان اجرای پروژه، مقدار درآمد و هزینه های آتی، تحت تأثیر عواملی قرار می گیرد که خارج از کنترل سرمایه گذار بوده و دقیقاً قابل پیش بینی نیستند. لذا در عمل به دلیل وجود ریسک و عدم قطعیت معمولاً بین آنچه که پیش بینی شده و انچه که تحقق یافته، تفاوت وجود دارد. مقاله ی حاضر با بهره گیری از رویکرد سیستمهای استنتاج فازی (FIS) به تبیین عدم قطعیت ساختار پروژه پرداخته است. در این راستا، با در نظر گیری نظرات خبرگان، متغیرهای مختلف تعریف و پایگاه قواعد فازی ایجاد شده و با ارائه ی مثالی و شبیه سازی آن، به تجزیه و تحلیل مسئله برای امکان سنجی آن پرداخته شده است. نتایج حاصل، علاوه بر اینکه اثر بخشی فرآیند تصمیم و اجرای پروژه را نسبت به حالت غیر فازی نشان می دهد، عملی بودن پروژه را نیز در حالت واقعی بیان می کند.