مقاله کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس از برداشت توت فرنگی رقم سلوا ناشی از قارچ Botrytis cinerea که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۵۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس از برداشت توت فرنگی رقم سلوا ناشی از قارچ Botrytis cinerea
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیره سیاه
مقاله کپک خاکستری
مقاله توت فرنگی
مقاله آنتوسیانین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: آرویی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانی فر علی
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخش وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی فعالیت ضد قارچی پنج اسانس گیاه دارویی علیه کپک خاکستری (Botrytiscinerea)، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی تحت شرایط درون شیشه ای و بر میوه توت فرنگی رقم سلوا اجرا شد. تیمارها شامل ۵ اسانس رازیانه (Foenicolumvulgare)، زیره سیاه (Corumcarvi)، اسطوخودوس(Lavandulaofficinalis) ، زردچوبه (Curcuma longa) و انیسون (Pimpinellaanisum) در ۵ غلظت ۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ میکرولیتر بر لیتر با ۴ تکرار بود. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسانس های گیاهی، فعالیت ضد قارچی آنها علیه قارچ افزایش می یابد به طوریکه اسانس زیره سیاه در غلظت ۴۰۰ میکرولیتر بر لیتر و بیشتر از آن به طور کامل از رشد کلنی قارچ B.cinerea در محیط کشت حاوی PDA جلوگیری کردند و اسانس های زردچوبه و اسطوخودوس فاقد اثرات قارچ کشی بودند. درصد جوانه زنی اسپور قارچ نیز در محیط کشت حاوی اسانس زیره سیاه کمترینو در محیط کشت حاوی زردچوبه و اسطوخودوس بیشترین مقدار اسپور جوانه زده قارچ بود. میوه های تیمار شده با اسانس ها در غلظت های بالاتر دارای ویژگی های کیفی بهتری از جمله دارای مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتیراسیون، اسید آسکوربیک و آنتوسیانین بیشتر نسبت به شاهد بودند. بنابراین، نتایج نشان داد که اسانس ها دارای اثرات قوی در کنترل پوسیدگی و باعث حفظ صفات کیفی توت فرنگی در شرایط پس از برداشت می شوند.