سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا دهقانزاده ریحانی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بیت اله قهرمانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی تبریز
احمد اصل هاشمی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

فاضلاب تولید شده در منابع شهری و صنعتی آب شیرینی هست که با تصفیه و پالایش کافی می تواند براحتی در بخش کشاورزی مورد استفاده قرارگیرد دربسیاری از کشورهای دنیا از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری و پرورش آبزیان استفاده می گردد مهمترین مساله در کاربرد پسابهای شهری برای آبیاری اطمینان نسبت به کارایی فرایندگندزدایی پساب در کاهش میکروارگانیسم های بیماریزا می باشد ازناسیون بعنوان یک فناوری پیشرفته و با کارایی بالا درکاهش ویروس ها و انگلها و دوستدار محیط زیست می تواند جایگزین مناسبی برای کلرزنی پساب باشد دراین مطالعه در مقایسه نیمه صنعتی در یک راکتور به ارتفاع ۶متر و قطر ۱ متر عملکرد ازن درکاهش باکتریهای کلیفرم و کلیفرم مدفوعی و cod پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر میانه مورد بررسی قرارگرفت ظرفیت ژنراتور ازن مورد استفاده که دراین تصفیه خانه برای گندزدایی پساب مورد استفاده قرار میگیرد حدود ۵۰۰ گرم در ساعت می باشد مطالعه درزمان ماندهای هیدرولیکی ۶، ۱۰، ۱۵ و ۲۵ دقیقه و دوزهای ازن منتقل شده از ۱ تا ۵۰ میلی گرم در لیتر انجام شد. نهایتا اینکه ازن زنی می تواند هم از لحاظ فنی و هم اقتصادی جایگزین مناسبی برای کلریناسیون پساب تصفیه خانه های شهری با هدف استفاده مجدد برای اهداف کشاورزی باشد.