سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میترا چراغی – گروه شیمی دانشگاه پیام نور واحد خرمشهر
حمیدرضا پورخباز – گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
مژگان چراغی – گروه شیمی دانشگاه پیام نور واحد خرمشهر

چکیده:

نقش ازن در تصفیه آب بعنوان یک عامل اکسید کننده و نیز یک ترکیب گندزدا حائز اهمیت می باشد . در این مقاله نقش ازن در تصفیه آب آشامیدنی بررسی شده است. نتایج حاصله نشانگر آنست که ازن، بو، مزه، تمامی میکروارگانیسم ها )میکروب، باکتری و ویروس(، یونهای فلزی )کلسیم، منگنز و آهن ( و ترکیبات آلی )به جز پارافین( را از بین می برد . همچنین نقش مؤثری در کاهش BOD و COD دارد