سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مسعود منوری – دکتری محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
راضیه رحیمی – دانشجوی دکتری محیط زیست

چکیده:

ارزیابی ریسک زیست محیطی به عنوان یکرویکرد سیستماتیک جهت تصمیم گیری ها بوده و میتوان آن را به فرایندی موثر برای بهبود مستمر شرایط محیط زیست دانست که کاهش ریسک را تا سطح قابل قبول مدیریت می نماید دراین مقاله ریسک زیست محیطی نصب و استقرار مخازن نفتی در اسکله صادراتی بندر ماهشهر درمجاورت خورمسی ارزیابی شده است با این ابزار مدیریت زیست محیطی می توان اکوسیستمهای آبی خورهایتحت تاثیر احتمالی را که دارای تنوع زیستی ویژه ای می باشند از جنبه های خطرات و ریسک های اتی حفاظت نمود و روشهای کاهش ریسک و پیامدهای ناشی از ان را در طراحی های اولیه مورد نظر قرار داد مراحل ساخت اجرا و نگهداری پروژه های توسعه نیز بدلیل رعایت تمهیدات پیش بینی شده در ارزیابی ریسک دارای کمترین خسارات براکوسیستم های تالابی خواهند بود. دراین مقاله از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP با شناخت و مطالعه فعالیت های فازهای ساختمانی و بهره برداری شناسایی و آنالیز خطرات تضمین شدت و احتمال وقوع اثر ارزیابی و تخمین سطوح ریسک در خورموسی استفاده شده است.