سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدصادق آخوندی خضرآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشترتهران
ابراهیم محمدی – مدیرکل راه آهن تهران
سیدمهدی شریفی مقدم کاخکی – سرپرست گروه نظارت ساختمان و تاسیسات راه آهن تهران
علی کجباف – کارشناس مراقبت پرواز

چکیده:

امنیت از نیازهای اولیه توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است بدیهی است که برای اتخاذ یک استراتژی حفاظتی موثر نیازمند رویکردها و رویه هایی باانسجام و یکپارچگی و برنامه ریزی دقیق هستیم که توسط خوش فکرترین و خلاق ترین افرادجامعه و با بهره گیری از خلاقیت نوآوری اطلاعات ومنابع دردسترس شکل خواهد گرفت درسالهای ۸۸ و ۸۷ با پشتیبانی مالی پژوهشکده حمل و نقل طی مطالعاتی فرایندهای اصول بکارگیری پدافند غیرعامل درحوزه راه و ترابری سه کشور امریکا استرالیا و سوئیس مورد بررسی قرارگرفت که مقاله حاضر برگرفته از نتایج این مطالعات می باشد مقابله با تروریست تلاشی طولانی مدت خواهد بود و طبیعت پویای آن مستلزم ارتقا تدابیر حفاظتی از سرمایه ها و زیرساختهای حیاتی کشوردرمحیطی مملو از تهدیدات است بدینمنظور از چرمه مدیریت ریسک که شامل شناسایی و ارزیابی ریسک و برنامه ریزی جهت پیشگیری آمادگی واکنش و بازسازی اجرا و یکپارچه سازی پایش عملکرد بازنگری و تغییر برنامه ها می باشد استفاده می گردد.