سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد مسعودی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد
امید صباغیان طوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تحقیق حاضر مربوط به Kapla Johnson به نام ارتباط گم شده درسال ۱۹۸۷ تحولی را درعملکرد مدیریت ارایه کرده و رابطه میان اندازه گیری های مالی را به عنوان نقش استاندارد اندازه گیری درشرکت ها و تشکیلات متفاوت مورد سوال قرار داد این محتوا همچنان افزاینده ی علاقمندی در ارتباط با اندازه گیری عملکرد و مدیریت می باشد و تمرکز آن از نقطه نظر دیدگاه های مالی به سوی چشم اندازهای غیرمالی حرکت نموده است این تغییر با تمرکز روابط با محتوایی استکه درآن شرکت ها دریافته اند که توانایی رقابت مطلوب همراه با محیطهای درحال تغییر پیوسته را دارا می باشند لذا درادامه اهمیت دارد که آزمایش و درک ازعملکرد شرکت ها حاصل گردد.