سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشاد مارچینی – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانش
محمدرضا میبدی – مرکز تحقیقات فیزیک نظری IPM پژوهشکده علوم کامپیوتر

چکیده:

اتوماتای یادگیر سلولی مدلی برای سیستمهایی است که از اجزا ساده ای تشکیل شده است و رفتار هر جزء بر اساس رفتار همسایگانش و نیز تجربیات گذشته اش تعیین و اصلاح می شود اجزای ساده تشکیل دهنده این مدل از طریق کنش و واکنش با یکدیگر می توانند رفتار پیچیده ای از خود نشان دهند دراین مقاله روشی مبتنی بر اتوماتای یادگیر برای یافتن لبه در تصاویر ارایه می گردد و باتعدادی از روشهای گزارش شده مانند اپراتورهای پروویت، روبرتز، اپراتور سوبل و اپراتور کنی مقایسه می گردد از مشخصه های روش پیشنهادی توزیعی بودن آن می باشد همچنین این روش متکی بر عملیات محلی در همسایگی هر پیکسل می باشدکه پیاده سازی آنها را ساده تر می سازد نتایج آزمایشها نشان داده است روش مبتنی بر اتوماتای یادگیر در مقایسه با روشهای موجود از کارایی بالاتری در تشخیص لبه هایتصویر برخوردار است.