سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا خجسته – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا
فرهاد مهدی پور – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا

چکیده:

در این مقاله کاربرد ات وماتای یادگیر سلولی در ج ایابی مدارهای مجتمع متراکم ارایه می گردد . اتوماتای یادگیر سلولی که در این مقاله برای اولین بار معرفی شده است از دو جنبه با اتوماتای یادگیر سلولی استاندارد متفاوت است . اتوماتای یادگیر سلولی پیشنهادی، دارای ورودی است و همچنین دارای شعاع همسایگی متغییر می باشد . الگوریتم پیشنهادی بر روی مسایل مختلف آزمایش شده و با الگوریتم های موجود مقا یسه گردیده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی از نظر کارآیی قابل مقایسه با روشهای موجود می – باشد .