سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرفیع خوارزمی – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا میبدی – دانشکده صنعت الکترونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

اتوماتای یادگیر سلولی دارای کاربردهای متعددی می باشد که می توان بعنوان مثال به مدلسازی پدیده های طبیعی حل مسائل مشکل حذف نویز در تصاویر و قطعه بندی تصاویر اشاره کرد دراین مقاله کاربرد اتوماتای یادگیر سلولی در استخراج ویژگیهای تصویر ارائه می شود یکی از مهمترین خصیصه های روش پیشنهادی اکرا بودن فرایند استخراج ویژگیهای تصویر در شرایطی که تصویرنویزی است می باشد از دیگر مشخصه های روش پیشنهادی توزیعی بودن آنها است که موازی سازی آنها را بسادگی امکان پذیر می سازد همچنین این روش متکی برعملیات محلی در همسایگی هر پیکسل می باشد که پیاده سازی آن را ساده تر می نماید