سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیمی – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا میبدی –

چکیده:

دراین مقاله با توسعه مدل اتوماتای سلولی احتمالی مدل اتوماتای سلولی احتمالی حافظه دار را معرفی میکنیم و نشان میدهیم که این مدل توسعه یافته می تواند مدل مناسبتری برای مدلسازی سیستمهای واقعی باشد و بعضی از مشکلاتی را که مدل اتوماتای سلولی احتمالی دارد مرتفع می نماید و از این طریق در جهت رفع انتقاداتی که برمدلهای فضایی وارد است حرکت می کنیم دراین مدل پارامتر حافظه در واقع به ما این امکان را میدهد که بعضی از پارامترهای اساسی که در محیط اکولوژیکی وجود دارند مانند درجه مقاومت ارگانیزم در مقابل بیماری ولی در مدل اتوماتای سلولی احتمالی ساده نمی توانند در نظر گرفته شوند را مورد توجه قرا ردهیم.