سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی هوشمند آیینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار، گروه عمران

چکیده:

آمار عملکرد سدها بیانگر این واقعیت است که ۱درصد سدها ناپایدار بوده است. بر اساس آمارکمیته بین المللی سدهای بزرگ، طی صد سال گذشته، تنها در اثر خرابی سدهای بزرگ حدود هجده هزار تلفات جانی و خسارات سنگین اقتصادی وارد آمده است. هر فاجعه با دلسردی عموم و تکاپوی گسترده مجامع رسمی جهت بررسی عوامل خرابی روبرو شده است. از عوامل ناپایداری سدها میتوان هجوم ناگهانی آب به بدنه سد، افت ناهمسان کیفیت پی و مصالح سد، فشار بالابرنده آب در پی، شکست سازه ای در بدنه سد وغیره را نام برد. بسیاری از این پدیده ها به مرور زمان و بطور طبیعی تداوم یافته و صورت می پذیرد، چنانکه نمیتوان روند گسترش آن را بوسیله بازرسی چشمی تشخیص داد. در این مقاله بعد از بیان عوامل موثر بر خرابی سدها به بررسی ابزارهای اندازه گیری مختلف برای رفتارسنجی سدها، آرایش ایستگاه های ابزاردقیق، برنامهریزی و طراحی در ابزار اندازهگیری معیار طراحی ابزارگذاری و … می پردازیم.