مقاله کاربرد آنالیز چند متغیره مکانی در ارزیابی ذرات معلق (مطالعه موردی: بوشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی ) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: کاربرد آنالیز چند متغیره مکانی در ارزیابی ذرات معلق (مطالعه موردی: بوشهر)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمین آمار
مقاله آلودگی گرد و غبار
مقاله فلزات سنگین
مقاله تغییرات مکانی
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: کرباسی عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معطر فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: منوری سیدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میانگین ذرات معلق ده ایستگاه در سه دوره گرد و غبار در شهرستان بوشهر، برای تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، کبالت، آهن، نیکل، سرب و وانادیوم نمونه برداری گردید. تکنیک های زمین آمار، سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش کرجینگ گسسته برای تهیه نقشه توزیع مکانی غلظت هفت فلز، مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، از روش های تجزیه مولفه های اصلی (PCA) و ماتریس همبستگی (CM) برای پردازش داده ها استفاده شد. نتایج اثر قطعه ای (C0) به آستانه واریوگرام (C0+C) نشان داد که توزیع تغییرات مکانی ۷ عنصر در طبقه وابستگی مکانی متوسط (۰٫۷۵-۰٫۲۵) قرار دارد. این بدان معنی است که ورود این فلزات به منطقه مورد مطالعه منشا بیرونی دارد. همچنین، روش کرجینگ گسسته برای کمی کردن توزیع غلظت فلزات استفاده شد. آنالیز مولفه اصلی هفت فلز سنگین را در ۳ مولفه گروه بندی کرد. در مولفه اول فلزات آرسنیک، وانادیوم، کبالت، نیکل و سرب، در مولفه دوم کادمیوم و در مولفه سوم آهن بیشترین همبستگی را داشتند. نتیجه این آنالیز نشان داد که منشا غلظت این عناصر یک عامل بیرونی است. این نتایج به مدیریت محیط زیست منطقه کمک خواهد کرد.