سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم زینعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
سعید غلامرضایی – عضو -هیئبت علمی دانشگاه لرستان
سهیلا نورائی نصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

آمایش سرزمین بحث نسبتاً جدیدی است که با توجه و تاکید بر آن می توان بسیاری از مسایل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و… را حل نمود و یا از تاثیرات منفی آنها کاست. این مقوله از طریق شناسایی فرصتها و پتانسیل های هر منطقه، امکان بهره گیری و استفاده بهینه از آن را بیشتر می کند. ضرورت توجه به آمایش در هزاره سوم به دلیل استفاده بیش از حد از منابع در سده های پیشین که باعث آسیبهای شدیدی بر محیط زیست گردیده است، بیشتر به نظر می رسد. از آنجایی که جهان به سمت توسعه پایدار در حرکت است، ناگزیر توجه به برنامه های آمایش سرزمین نیز باید مد نظر قرار گیرد؛ چون علاوه بر ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، زیست محیطی توجه به بعد فضایی(آمایشی) نیز به عنوان یکی از اهداف فرایند توسعه درخور توجه می باشد. این مقاله، ضمن تبیین ابعاد و اثرات مختلف آمایش سرزمین زمینه ها و کاربرد این مقوله را در مدیریت محیط زیست بیان می کند.