سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحی الدین قدرتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهدی قاسمیه – دانشیار دانشکده عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد خان محمدی – استادیار دانشکده عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

آلیاژهای حافظهدار شکلی زیرمجموعهای از مواد هوشمند هستند که رفتار منحصر به فردی از خود نشان میدهند و به دلیل همین رفتار، کاربردوسیعی در کنترل سازهها به خصوص کنترل پاسخ لرزهای پلها پیدا کردهاند. دو خصوصیت منحصر به فرد این مواد، رفتار سوپر الاستیک (ابرکشسان) و اثر حافظهی شکلی آنهاست که در اثر تبدیل فازهای استنیت و مارتنزیت در دماهای مختلف به وجود میآید. پلها از جمله سازه های مهم و از شریانهای حیاتی کشور به شمار میروند که عملکرد مطلوب آنها بعد از زلزله از جهت کمک به زلزلهزدگان از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این مقاله، مرور مطالعاتی است که تاکنون در حیطهی کنترل رفتار لرزهای پلها با استفاده از آلیاژهای حافظهدار شکلی انجام شده است