سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی حسین نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
محمدمهدی احمدی – استادیاران دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید رحیم پور –

چکیده:

وقوع آبشستگی دراطراف پایه ها یکی از دلایل عمده ی عدم پایداری پل ها می باشد به این ترتیب ارایه روشهای مناسب به منظور کاهش و کنترل عمق آبشستگی از مسائلی است که بسیار مورد توجه بودها ست درمطالعه حاضر تاثیر استفاده از استانه درکاهش آبشستگی اطراف پایه پل استوانه ای دررسوبات چسبنده مورد بررسی قرارگرفته است استانه درپایین دست پایه قرار داده شده و اثربخشی آن با تغییر فاصله بین پایه و آستانه مطالعه شده است نتایج نشان میدهد که کمترین فاصله بین پایه و استانه بیشترین کاهش را درعمق و حجم آبشستگی داشته است.