سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عباس زاده – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
محمدکاظم شربتدار – استادیار، دانشکده عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

کاربرد روز افزون کامپوزیت های مسلح کننده پلیمریFRP) در چند سال اخیر جهت مصارف ترمیم و بهسازی سازه های بتنی فرسوده یا غیرمقاوم به عنوان المان تقویت کننده خارجی، لزوم کنترل و بازرسی عملیات بهسازی را افزایش داده است. به دلیل حساسیت اینگونه سیستم ها وپتانسیل فرسوده شدن اجزای سیستم بهسازی شده، در صورتیکه ملاحظات مربوط به مشخصات آنها رعایت نگردد، نیاز به ارائه و بکارگیری روش هائی جهت انجام آزمایش غیرمخربNDT) بر روی آنها پیدا خواهیم کرد، بطوریکه هم بتوان پاسخ کلی سیستم و هم سطوح محلی را موردارزیابی قرار داد. در این مقاله به مرور تکنیک های موجود حال حاضرNDT که جهت بازرسی سطوح محلی المانهای بهسازی شده کاربرد دارد با تمرکز بر جنبه های عملی این تکنیک ها جهت استفاده سریع درمحل پرداخته می شود. در ادامه نشان داده خواهد شد که اگر چه تعدادی از این تکنیک ها قادرند پاسخگوی کلیه نیازهای بازرسی سازه بهسازی شده باشند، ولی هیچیک از آنها هنوز به آن اندازه پیشرفت نکرده است که بتواند به تنهائی و با اثر پذیری بالا بکار گرفته شود. در انتها موضوعات مربوط به تحقیق و توسعه R&D تکنیک های NDT در آینده بعنوان نتایج این بررسی مورد شناسایی قرار می گیرد