سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

توکل پاکیزه – دانشگاه علم و صنعت ایران
همایون عریضی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله استفاده از ارایه های آنتنی در مخابرات سیار مورد بررسی قرار خواهد گرفت بکارگیری آنتنهای آرایه ای و تکنیکهای پردازش سیگنال ارایه Array signal processing درساختارهای مختلف ودرهر سیستم مخابراتی باعث افزایش ظرفیت کانال طیف موثر و توسعه منطقه تحت پوشش خواهد شد شکل دهنده های پرتو معمولی و یا وفقی والگوریتمهای مربوطه و همچنین تخمین زننده های جهت دریافت سیگنال یک نقش اساسی و مهم را در این رابطه بازی خواهندکرد.