سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا زمانی احمدمحمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
فریدون رادمنش – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن گلیج – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علی مختازی چهاربری – کارشناس ارشد سازه های ابی

چکیده:

آب مجازی مقدار آبی است که کالا یا محصول در یک فرایند تولید از لحظه شروع تا پایان مصرف می کند و مقدار آن برابر جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه شروع تا پایان مصرف می باشد آب مجازی به عنوان راهکاری برای بهبودبحران کمبود آب جای بحث و تامل دارد با مطرح شدن ایده آب مجازی در سالهای اخیر روشن شده است که حجم زیادی از آب بصورت مجازی بین کشورهای مختلف جابجا می شود کشورهایی که دارای منابع آبی محدود می باشند می توانند با واردات محصولات که مستلزم مصرف آب زیاد هستند ابی را که برای تولید آن محصولات نیاز است صرفه جویی یا در بخش های دیگر مصرف کنند در تجارت آب مجازی آب برای کشورهای با منابع محدود یک منبع استراتژیک به شمار می رود که باید با حفظ آن جهت تولید محصولات اساسی و سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی و همچنین استفاده بهینه از آن کوشید.