مقاله کاربرد آب زیر دمای بحرانی به عنوان حلال در فرایند استخراج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۵۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: کاربرد آب زیر دمای بحرانی به عنوان حلال در فرایند استخراج
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب زیر دمای بحرانی
مقاله استخراج
مقاله حلالیت
مقاله مدل سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متحدین پویا
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی اصل علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ببیش از یک دهه است که از آب زیر دمای بحرانی به عنوان حلال برای استخراج ترکیب های آلی متنوع استفاده می شود. آب زیر دمای بحرانی مزایای زیادی نسبت به روش هایی دارد که از حلال های آلی برای حل ترکیب های آلی آب گریز استفاده می کنند. در این مقاله، پیشرفت های گزارش شده در منابع علمی درباره فرایندهای آب زیر دمای بحرانی مرور می شود. این مقاله ها شامل مطالعه های انجام شده در مورد استخراج با آب زیر دمای بحرانی، اندازه گیری حلالیت ترکیب های آلی در آب زیر دمای بحرانی و استفاده از داده های انحلال پذیری در مدل سازی است. همچنین عامل های موثر بر کارایی استخراج با آب زیر دمای بحرانی شامل دما، ساختار شیمیایی عصاره، سینتیک استخراج، دبی جریان، تخریب، فشار و pH بررسی شده و انواع روش های مدل سازی حلالیت ترکیب های آلی در آب زیر دمای بحرانی از قبیل مدل های تجربی و نیم تجربی، مدل محلول منظم (RST)، مدل ثابت دی الکتریک، معادلات حالت و مدل های بر پایه ضرایب فعالیت کاربردی  (UNIFAC)شرح داده شده است.