سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی آزاده – گروه مهندسی صنایع٬ دانشکده فنی٬ دانشگاه تهران
عباس کرامتی –
امین ذکایی آشتیانی –

چکیده:

شبیه سازی سیستمهای ساخت و تولید به منظور تخمین زدن تعداد ماشین ها و کارگران مورد نیاز برای حفظ سطح مطلوب تولید در کاربردهای فراوانی دارد. در این مقاله از خروجی های شبیه سازی تایید شده یک مطالعه قبلی، برای توسعه یک ابرمدل با رگرسیون چندگانه، بصورت یک سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) بر مبنای بهینه کردن شبیه سازی، مورد استفاده قرار گرفته است. .شبیه سازی سیستم مورد نظر با استفاده از شبکه های عصبی انجام شده است. سیستم DSS پیشنهاد شده شامل تحلیل و ارزیابی رفتار سیستم از طریق استفاده از یک ابر مدل با یک ماژول بهینه سازی یکپارچه می باشد. این مقاله با در نظر گرفتن تمامی مراحل مورد نیاز، یک کاربرد DSS بر مبنای بهینه کردن شبیه سازی را معرفی کرده و کاربرد آنرا در تحلیل و تبیین شرایط کاری بهینه با هزینه، زمان و تلاشی بسیار کمترنشان می دهد. بعلاوه قابلیت تحلیل حساسیت را از طریق لحاظ کردن ترکیبات متعددی از متغیرهای تصمیم گیری، فراهم می کند