سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خامکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده:

کارت ارزیابی متوازن یکی از چارچوبهای پذیرفته شده مدیریت عملکرد است که اولین باردردهه ۱۹۹۰ توسط کاپلان و نورتن معرفی شد اخیرا از این موضوع به عنوان یک مدل سیستم مدیریت استراتژیک نام برده شده است کارت ارزیابی متوازن مدلی ازروابط علت و معلولی سنجش عملکرد است که بیانگر اهداف چندگانه و مرتبط با هم دریک سازمان است که ازچهارمنظر مالی انتظارات مشتریان و فرایندهای داخلی و میزان یادگیری و رشد سازمان به ارزیابی تحقق استراتژی ها می پردازد و زمینه های ایجاد مزیت نسبی و موقعیت رقابتی سازمان را فراهم می آورد این مقاله به شرح تکامل کارت امتیازی متوازن می پردازد و سه نسل متمایز آن را مشخص می کند مقاله پیشرفت های تجربی منتج از تفکر مبتنی کارت امتیازی متوازن را به ادبیات مرتبط با مدیریت استراتژیک درسازمان ها مرتبط میسازد.