سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رضا اسماعیل زاده کناری – استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
الهام شکوه صارمی – دانشجوی دکتری صنایع غذایی

چکیده:

هیدروکلوئیدها شامل پکتین، انواع صمغها سلولز و مشتقات آن از قبیل متیل سلولز MC هیدروکسی پروپیل متیل سلولز HPMC ، کربوکسی متیل سلولز CMC ، هیدروکسی پروپیل سلولز HPC و … می باشند. هیدروکلوئیدها به عنوان تغلیظ کننده پایدار کننده و امولسیفایر در صنایع غذایی کاربردهای فراوانی دارند آنهادر کنترل رئولوژی و بافت غذاها نقشهای مهمی ایفا می کنند همچنین در تولید فیبرهای رژیمی کاربردهای فراوانی دارند هیدروکلوئیدها به عنوان نگهدارنده های چند کاربرده در صنایع و فرایندهای غذایی استفاده میشوند آنها برای بهبود ویژگی هایکاربردی شبیه ویسکوزیته ظرفیت اب متصل و پایداری امولسیون در سیستمهای غذایی ایفای نقش می کنند.