سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آیدا صالح – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
محسن اسمعیلی –
صابر امیری –

چکیده:

با توجه به رشد روافزون جمعیت دنیا و کاهش منابع غذایی بی شک روی آوردن به فناوری های نو از جمله فناوری نانو م یتواند راهگشای بسیاری از مشکلات دراین حیطه باشد فناوری نانو عبارت است از فهم و کنترل ماده دراندازه تقریبا ۱۰۰-۱ نانومتر به طوریکه پدیدههای منحصر بفرد آن باعث ایجاد قابلیت های جدید شود با توجه به پتانسیل فوق العاده فناوری نانو در صنایع غذایی تولید فراوری و بسته بندی انتظار می رود طی دو دهه آینده انقلاب بزرگی درزمینه صنایع غذایی و کشاورزی پدید آید به گونه ای اثر ات ان بسیار فراتر از کشاورزی مکانیزه و انقلاب سبز Green revolution باشد دراین مقاله مروری بر پتانسیل ها کاربردهای حال و آینده چالشها و مضرات احتمالی ناشی ازاین فناوری در صنعت غذا مورد بررسی قرارگرفته است.