سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود حسن زاده – دهشم گروه صنایع گیتی پسند، دفتر شرق کشور
سیمین خابوری محمد – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، اصفهان
محمد شیخ زاده –

چکیده:

هدف متخصصین حفاظت خاک، اطمینان از این امر است که از خاک و زمین به ترتیبی استفاده شود که این استفاده بتواند به طور نامحدود ادامه یابد. این درحالیست که از یک طرف، خاک همواره در معرض عوامل فرساینده نظیر جریانهای آبی و بادی قرار دارد و از طرف دیگر، سرعت فرآیند تشکیل خاک در طبیعت بسیار اندک است. بنابراین ایجاد یک تعادل میان سرعت تشکیل خاک و سرعت از دست رفتن آن، ضروریست و به همین دلیل، انجام برخی اقدامات اساسی در زمینهتثبیت و حفظ خاک، اهمیت مییابد. در این مقاله نیز ابتدا به اهمیت حفاظت خاک و مهمترین عوامل فرساینده آن اشارهشده و در ادامه، برخی از روشهای تثبیت و کنترل فرسایش خاک که عموما بر مبنای استفاده از منسوجات و ژئوتکستایلهای تهیه شده از الیاف طبیعی هستند، مورد بررسی قرار گرفتهاند.