سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

راحله کارگران بافقی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت IT دانشگاه پیام نور
حمیدرضا ایزدبخش – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
منصوره حورعلی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمدحسین نادری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

در تضمین کیفیت، هدف ایجاد شرایطی به منظور بررسی کیفیت تولید، تعیین حالت های غیرعادی بر اساس دادههای جمعآوری شده، تحلیل شده و تست شده از خط تولید و مشخص سازی برنامه بهبود است. اخیراً سیستم شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی RFID به منظور شناسایی افراد یاکالاها استفاده های فراوانی پیدا کرده است.