سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهسا عدل – دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

توسعه شهرها و جابجایی جمعیت از مناطق روستایی به شهرها یک پدیده جهانی است، به طوری که حتی مراکز جمعیتی کوچک و محدود نیز در قرن حاضر به سرعت در حال تغییر به شهرهای بزرگ می‌باشند و سرعت تغییر اراضی طبیعی به زمین‌های شهری کاملا ملموس است. رشد بی‌رویه جمعیت شهری و افزایش مهاجرت به شهرها و توسعه‌های شهری بدون برنامه‌ریزی منجر به ساخت وسازهای بدون برنامهریزی، گسترش مهار نشدنی شهرها و تغییرات فراوانی در ساختار فضایی شهرها و از کنترل خارج شدن آنها گردیده است. از آنجا که توسعه شهرها یک فرآیند اجتناب ناپذیر است، بدین منظور سیستم‌ اطلاعات جغرافیایی با فراهم کردن و بروزرسانی داده‌های لازم قادر است در بهبود و ارتقاء مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه شهری و دستیابی به اهداف توسعه پایدار و در نهایت ایجاد یک مدیریت پایدار شهری نقش شایانی ایفا نماید. ساماندهی اطلاعات و ایجاد پایگاه داده، نگهداری، ساماندهی و طراحی تاسیسات شهری، مسیریابی بهینه، مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری، مدیریت الکترونیک شهر با هدف ارتقاء مشارکت مردمی، ارائه مدل‌های توسعه آتی شهر، مدیریت بحران جهت پیشگیری حداکثر از خسارات ناشی از حوادث طبیعی، تعیین مکان بهینه و اقتصادی کاربری‌های شهری از جمله قابلیت‌های سامانه اطلاعات جغرافیایی در برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار شهری می‌باشد. این مقاله با هدف تاکید بر کاربردهای مهم GIS در مدیریت و برنامه‌ریزی پایدار شهری ارائه شده است.