سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فائزه سلامت – کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

چیتوزان بیوپلیمری طبیعی اصلاح یافته می باشد که از داستیله شدن کیتین به دست می آید بخش عمده از ترکیب پوسته سخت پوستان می باشد اخیرا چیتوزان به عنوان یک پلیمرزیستی برای کاربردهای تجاری درپزشکی صنایع غذایی و شیمیایی توجه زیادی را به خود جلب کرده است هدف این مطالعه مروری برتحقیقات انجام شده درزمینه کاربردهای چیتوزان دربهبود کیفیت و افزایش مدت ماندگاری موادغذاییم ختلف با منشا کشاورزی ماکیان و دریایی می باشد استفاده ازچیتوزان درصنایع غذایی به دلیل فعالیت های بیولوژیکی متمایز و خواص عملکردی متعدد آن می باشد فعالیت ضدمیکروبی و خاصیت تشکیل ضدفیلم چیتوزان آن را به ماده خام بالقوه ای با منشا طبیعی برای نگهدارندگی موادغذایی یا درفیلم های خوراکی و پوشش دهنده ها برای بسته بندی موادغذایی تبدیل کرده است.