سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سارا ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
علیرضا فخارزاده جهرمی – دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

مسائل برنامه ریزی خطی نیمه نا متناهی که جزء دسته مسائل بهینه سازی مقید محسوب می شوند اگرچه دارای خواصی مشابه مسائل برنامه ریزی خطی متناهی هستند؛ اما در مواردی و خصوصاً شیوه های حل با آن متفاوتند. این مسائل به وفور در طبیعت و مباحث علمی ظاهر می شوند. ضمن معرفی انواع مسائل برنامه ریزی خطی نیمه نا متناهی، مسئله شکاف دوگانی در خصوص آن مطرح و بر مبنای آن به ارائه الگوریتم برای دوگان مسائل برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی شمارا پرداخته می شود. سرانجام، پس از بیان کلیات روش همگرایی که در نوع خود جدید است، به شرح عملی آن با ارائه مثال عددی پرداخته می شود