سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیده رشیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک
کاظم حیدری – دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
ایت احمدی – دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

کلید کنترل پاندمی ها و اپیدمی ها تشخیص زودرس همه گیری، مراقبت و کاهش اثرات آن است. تشخیص سریع اپیدمی ها کوچک و بزرگ یکی از چالشهای اساسی نظام مراقبت در دنیا می باشد. یکی از راهکارهای حل این مسئله استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و کامپیوتری می باشد. با این وجود ارائه فناوری های نوین در سطوح محیطی مشکلاتی در پی دارد. در این سطح از نظام مراقبت که حساسیت بیشتری هم در تشخیص اپیدمی ها دارند معمولاً تخصص و امکانات لازم برای استفاده از تکنولوژی های نوین وجود ندارد. یکی از راهکارهای مهم حل این مسئله ارائه فناوریهایی است که نیاز به تخصص ویژه نداشته باشند. یکی از ابزارهای معرفی شده در این زمینه نرم افزار TranStat می باشد که دارای قابلیت های زیادی در ارتقای کاربری نظام مراقبت است.