سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوعلی گلزاری – دانشگاه تهران
جواد کریمی ثابت – سازمان انرژی اتمی ایران
قاسمعلی عمرانی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

چکیده:

دراین پژوهش به بررسی کاربردهای علم نوظهور نانوتکنولوژی درمدیریت پسماندها می پردازیم سپس روند تولید و تشکیل پسماندهای هسته ای بررسی می شود پس از آن کاربردهای نانوتکنولوژی درمدیریت و جداسازی پسماندهای هسته ای مورد بحث قرار میگیرد کاربردهای نانومواد مثل نانوتیوب های کربنی که کاربرد عمده در جذب و حذف فلزات سنگین بخصوص گروه لانتانید ها و اکتانیدها از پسماندها دارد بررسی می شود از میان روشهای مختلف جداسازی فلزات سنگین جذب سطحی به دلیل امکان بازیابی جاذبها از نظر اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است از میان جاذبهای مختلف نانوتیوبهای کربنی به دلیل قابلیت های ویژه مثل سطح ویژه بالا پایداری شیمیایی بالا و ظرفیت جذب بالا پیشنهاد شده است. سپس در پایان سنتز نانوتیوبهای کربنی با روش هیدروترمال فوق بحرانی مورد بحث و بررسی قرارگرفته و شرایط بهینه تولید نانوتیوبهای کربنی ارایه شده است.