سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا نیک منش – دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه تهران
نادر مزینی – کارشناس ارشد توسعه روستایی

چکیده:

امروزه حفاظت از تنوع زیستی به یک مساله ونگرانی جهانی مبدل شده است براساس آمارهای کمیته جهانی حفاظت IUCN نرخ نابودی و انقراض گونه ها در سالیان اخیر دراثر عملکرد آدمی صدها برابر افزایش یافته و گونه های بیشماری در سراسر جهان تحت عنوان گونه های تهدید شده طبقه بندی شده اند بطوریکه انقراض بعضی از گونه های موجود ۵۰ تا ۵۰۰ برابر بیشت راز ۶۵ میلیون سال قبل است و برآورد می شود که حدود ۱ میلیون گونه تا سال ۲۰۵۰ درمعرض خطر انقراض قرارگیرند از سویی با توجه به اینکه وجود تنوع پزشکی انجام برنامه های اصلاح نژادی و بهره گیری از توان تولیدی حیوانات و گیاهان در هر منطقه است لذا حفظ تنوع پزشکی گونه ها باید دردستور کار موسسات اصلاح نژآدی منطقه ای و سازمان های بین المللی مربوطه قرارگیرد حال با توجه به اینکه منابعمالی و انسانی برای مدیریت همه گونه ها کافی نمی باشد دراین مقاله بهبررسی فناوری و دانش استفاده از سلولهای بنیادی درجهت مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ها و ایجاد بانک DNA سلولهای بنیادی و … در جهت حفاظت از منابع ژنتیکی پرداخته می شود