سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران ولی زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
پدرام تاجدینی –
محمد خباززاده –
محمدمهدی طهماسبی –

چکیده:

سیستم های جداسازی غشایی به عنوان ابزاری با قابلیت بالا که توانایی جداسازی یک جزء را بصورت گزینش پذیردارند،مورد توجه محققین قرار گرفته است .این روش جداسازی در زمینه های مختلف مهندسی از جمله مهندسیشیمی کاربرد دارد.در این مقاله کاربرد سیستم غشایی برای جداسازی مخلوط اتیلن واتان با جذب درمحلول نیترات نقره که از لحاظ زیست محیطی حائز اهمیت هستند و نیز جداکننده های تماسی که آب و دی اکسید کربن از گازطبیعی جدا میکند و مایع جداکننده ان ،گلیکول یا آمین ها هستند. از نظر صنعتی اهمیت دارند. نوع دیگری از فرایند،تبادل گاز، که در مرحله نیمه صنعتی است، جداسازی ترکیب گازی الفین و پارافین با جذب الفین در محلولنیترات نقره است.این فرایند با جداسازی ترکیب الفین و پارافین توسط غشاء انتقال،ارتباط پیدا میکند .یک غشاء تماسی ،یک حایل گاز- مایع است تا بتوان گاز را جذب کرد. مرور شده است